795 134 333 elcalor@elcalor.eu

Kotłownie

Kotłownie budujemy przy wykorzystaniu rur zgrzewanych, miedzianych lub stalowych zaprasowywanych. Materiał jest zależny między innymi od przestrzeni, jaką mamy do wykorzystania, czy kosztów, jakie są przewidziane na daną kotłownię. Kotłownie z dwoma lub więcej obiegami grzewczymi wyposażamy w sprzęgło hydrauliczne, oddzielne pompy, zawory mieszające z siłownikami oraz elektronikę sterującą całym układem. Zawsze tworzymy instalacje możliwe do łatwego serwisowania, stosujemy zawory odcinające, zwrotne, filtry wody, śrubunki itp. W miejscach tego wymagających.
Do odprowadzenia spalin stosujemy przewody powietrzno-spalinowe oraz spalinowe ze stali kwasoodpornej uszczelniane na łączeniach uszczelką gwarantującą szczelność układu.
W zdecydowanej większości montujemy kotły, które możemy uruchomić – pierwsze uruchomienie wraz ze wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia oraz rejestracją kotła w systemie producenta. Wykonujemy regulacji kotłów wraz z analizą spalin oraz innymi pomiarami, oraz regulacjami niezbędnymi do właściwej pracy kotła w instalacji.

Budowa kotłowni

Zapewniamy właściwy dobór zasobników ciepłej wody, żeby w maksymalny sposób wykorzystać moc kotła, jednocześnie dbając o jego trwałość.
Budujemy instalacje uwzględniające inne źródła ciepła – kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła, czy panele solarne. W takich wypadkach proponujemy zbiorniki buforowe, które są w stanie magazynować ciepło z innych źródeł ciepła niż gaz. Dodatkowo oferujemy wyposażenie takiej kotłowni w sterowanie gwarantujące komfort mieszkańców przy maksymalnym zautomatyzowaniu instalacji tak, żeby nie angażować domowników w pracę instalacji – przełączanie zaworów, włączanie lub wyłączanie poszczególnych urządzeń itp.

Zainwestuj w ciepło swojego domu