795 134 333 elcalor@elcalor.eu

Gazowe

Wszystkie instalacje gazowe wykonujemy z zaprasowywanej miedzi. Oferujemy wykonanie instalacji, jak i głównej próby szczelności instalacji wewnętrznych.
Instalacje gazowe, jak i ich pomiary wykonujemy na podstawie uprawnień energetycznych – grupa III eksploatacja oraz pomiary instalacji o ciśnieniu do 5 kPa. Możemy wystawić protokół głównej próby szczelności instalacji gazowej.

instalacje gazowe

Zainwestuj w ciepło swojego domu