795 134 333 elcalor@elcalor.eu

Centralne ogrzewanie oraz woda użytkowa

Najczęściej do budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej używamy zaprasowywanych rur wielowarstwowych. Piony centralnego ogrzewania prowadzimy najczęściej jedną rurą (bez zbędnych łączeń) prosto z kotłowni do szafki rozdzielacza jednym ciągiem. W każdym przypadku gdy budujemy instalację mieszaną – ogrzewanie płaszczyznowe oraz grzejnikowe, stosujemy w kotłowni rozdział ich za pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego. W wypadku większej liczby obiegów ogrzewania płaszczyznowego stosujemy odrębne układy pompowe wraz z mieszaczem dla każdego obiegu – na przykład w dużych domach dzielimy obiegi piętrami, mimo tego samego typu ogrzewania. Gwarantuje to wysoką sprawność instalacji, dobre zrównoważenie hydrauliczne, jak i możliwość niezależnego sterowania poszczególnymi obiegami grzewczymi.

Układy wody użytkowej, podobnie jak centralnego ogrzewania najczęściej wykonujemy z rur wielowarstwowych zaprasowywanych, z tą różnicą, że stosujemy układ trójnikowy wraz ze stopniowaniem średnic rur wraz z oddalaniem się instalacji do kotłowni – miejsca usytuowania zasobnika ciepłej wody. W każdym przypadku, gdy instalacja jest rozległa – w rozwinięciu rury od zasobnika do punktów czerpalnych wody, odległość jest większa niż 6 metrów, stosujemy trzecią rurę – do cyrkulacji ciepłej wody. Gwarantuje to większy komfort, brak czasu oczekiwania na ciepłą wodę w karnie.

Centralne ogrzewanie i woda użytkowa

Zainwestuj w ciepło swojego domu