795 134 333 elcalor@elcalor.eu

Modernizacje kotłowni

W związku ze wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej od jesieni 2016 roku możliwe jest instalowanie prawie wyłącznie kotłów kondensacyjnych. Wiele modernizowanych przez nas kotłowni dotychczas było zbudowanych na bazie kotłów o ciągu atmosferycznym lub wymuszonym (tak zwanych turbo), które nie spełniają obecnych wysokich norm energetycznych. W takich wypadkach konieczne jest dostosowanie kotłowni do nowych warunków – wstawienie szczelnego wkładu kominowego.
Często spotykaliśmy się z pytaniem, czy kocioł kondensacyjny będzie dobrze pracował w starych instalacjach? Kotły kondensacyjne pracują efektywniej przy niższych temperaturach zasilanie – powrót. Natomiast wiele instalacji, w których wymienialiśmy kotły starego typu na nowe – kondensacyjne, miało „przewymiarowane” grzejniki. Dzięki temu kocioł kondensacyjny może swobodnie pracować bez zbędnego przegrzewania – czyli oszczędnie. Ponadto dzięki czujnikowi zewnętrznemu jest możliwa ciągła praca kotła (bez zbędnego wyłączania się). Najkorzystniej dla kotła kondensacyjnego jest jak najdłuższa praca bez tak zwanego „taktowania” W przypadku kotłów starego typu, gdzie modulacja palnika była znacznie mniejsza, efekt taktowania był bardzo częsty. Kotły kondensacyjne mają znacznie szerszy zakres modulacji, więc kocioł o mocy 20 kW może pracować z mocą minimalną w granicy około 4,5 kW. Korzystnym więc jest korzystanie z automatyki wykorzystującej zmienne warunki pogodowe – krzywą grzewczą, nawet w starych instalacjach. Zdecydowanie korzystniej dla samego odczucia ciepła w domu jest ciągłe grzanie ze zrównoważoną temperaturą niż cykliczne przegrzewanie i schładzanie starego kotła.
W przypadku obaw o zły stan techniczny rur lub przy bardzo dużych starych instalacjach – obawa o wydolność pompy obiegowej kotła stosujemy oddzielenie kotła od instalacji za pośrednictwem sprzęgła lub wymiennika płytowego.
Instalacje, które dotychczas pracowały w układzie otwartym – grawitacyjnym, dostosowujemy do nowych warunków – zamykamy je i umożliwiamy pracę nowego kotła w warunkach dla niego koniecznych – z podwyższonym ciśnieniu.

Zainwestuj w ciepło swojego domu