795 134 333 elcalor@elcalor.eu

Konserwacja kotłów gazowych

Obecnie produkowane kotły gazowe koniecznie wymagają cyklicznych, corocznych przeglądów. Niektórzy producenci uzależniają nawet gwarancję na swoje produkty od wykonywania przeglądów kotłów. Przeglądy takich urządzeń mogą wykonywać osoby upoważnione przez producenta – gwaranta. Każdy przegląd wykonywany w okresie gwarancji kotła jest przez nas rejestrowany zarówno w karcie gwarancyjnej urządzenia, jak i w bazie danych producenta.

Oferujemy przeglądy gwarancyjne wszystkich montowanych przez nas kotłów, jak i konieczne naprawy w ramach gwarancji. Uwzględniając specyfikę i niezbędność urządzeń, jakie instalujemy, staramy się szybko reagować na zaistniałe sytuacje awaryjne. Najczęściej oferujemy kotły o wysokiej jakości – niska awaryjność. Mimo wszystko oferujemy produkty, do których części zamienne są w większości dostępne od ręki, co zdecydowanie skraca czas przestoju kotła w newralgicznych miesiącach zimowych.

Zainwestuj w ciepło swojego domu